ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Склад Вченої Ради

Заболотний Д.І. Голова вченої ради
Директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Академік НАМН України
Самбур М.Б. Заступник голови вченої ради
Заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Доктор медичних наук
Розенфельд Л.Г. Заступник голови вченої ради
Заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Академік НАМН України, чл.-кор. НАН України
Холоденко Т.Ю. Секретар вченої ради
Верьовка С.В. Зав. лабораторією біохімії
Доктор біологічних наук
Долінська В.А. Головний метролог
Карась А.Ф. Зав. лабораторії біофізики
Кандидат біологічних наук
Лукач Е.В. Зав. відділу ЛОР-онкопатології
Доктор медичних наук, професор
Мельников О.Ф. Зав лабораторії патофізіології та імунології
Доктор медичних наук, професор
Сушко Ю.О. Зав. відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
Доктор медичних наук, професор
Тімен Г.Е. Зав. відділу ЛОР-патології дитячого віку
Чл.-кор. НАМН України
Шидловська Т.В. Зав. лабораторії професійної патології голосу та слуху
Доктор медичних наук, професор
Мінін Ю.В. Провідний науковий співробітник відділу запальних захворювань ЛОР-органів
Доктор медичних наук, професор
Писанко В.М. Головний науковий співробітник відділу ЛОР-патології дитячого віку
Доктор медичних наук
Багірова І.М. Голова Ради молодих вчених
Чемеркін О.С. Головний лікар
Об’єдкова Г.М. Головний інженер
Луценко В.І. Голова профспілкового комітету
Доктор медичних наук

 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"