ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Вчена Рада


Положення про Вченау Раду Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Склад Вченої Ради

Заболотний Д.І. Голова вченої ради
Директор Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Академік Національної академії медичних наук України
Самбур М.Б. Заступник голови вченої ради
Заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії ме-дичних наук України»
Доктор медичних наук
Холоденко Т.Ю. Секретар вченої ради
Вчений серетар Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Бондаренко О.А. Заступник директора з економічних питань
Борисенко О.М. Зав. відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
Доктор медичних наук, професор
Верьовка С.В. Зав. лабораторією біохімії
Доктор біологічних наук
Гайдук В.Д. Головний лікар
Долінська В.А. Головний метролог
Заболотна Д.Д. Зав. відділу ринології та алергології з групою рентгенології
Карась А.Ф. Зав. лабораторії біофізики
Кандидат біологічних наук
Кізім Я.В. Заступник головного лікаря
Голова ради молодих вчених
Лукач Е.В. Зав. відділу ЛОР-онкопатології
Доктор медичних наук, професор
Луценко В.І. Голова профспілкового комітету
Доктор медичних наук
Мельников О.Ф. Зав лабораторії патофізіології та імунології
Доктор медичних наук, професор
Мінін Ю.В. Провідний науковий співробітник відділу запальних захворювань ЛОР-органів
Доктор медичних наук, професор
Об’єдкова Г.М. Головний інженер

Писанко В.М.

 
Сушко Ю.О. Провідний науковий співробітник відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
Доктор медичних наук, професор
Шидловська Т.А. Зав. лабораторії професійної патології голосу та слуху
Доктор медичних наук, професор
Шидловська Т.В. Провідний науковий співробітник лабораторії голосу та слуху
Доктор медичних наук, професор 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"