ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

Підготовка здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії та доктора наук 


 

Вступ до аспірантури

Вступ на навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії

Прийом для здобуття вищої освіти в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» здійснюється відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг.

Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за спеціальністю: 222 Медицина (спеціалізація «Оториноларингологія») та всіма формами навчання (очна (денна, вечірня), заочна).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 276 затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі та докторантурі Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» в 2023 році.

Оголошення про прийом документів для вступу до аспірантури Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» в 2023 році.

Прийом документів для вступу до аспірантури/докторантури здійснює відбіркова комісія Приймальної комісії ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН» в строки, зазначені в оголошенні.

Вступники до аспірантури ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН» складають такі вступні випробування:
іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Програма вступних випробувань (Переглянути)

Вступні іспити в аспірантуру за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) проводяться предметною комісією Приймальної комісії ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН».

Телефон для довідок з питань вступу для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук: (044) 483-29-74.

e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"