ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Вступ до аспірантури

 

Вступ на навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії

Прийом для здобуття вищої освіти в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» здійснюється відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг.

Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за спеціальністю: 222 Медицина (спеціалізація «Оториноларингологія») та всіма формами навчання (очна (денна, вечірня), заочна).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 затверджено Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 за № 1225/35508).

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі та докторантурі Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» в 2021 році.

Оголошення про прийом документів для вступу в аспірантуру та докторантуру, обсяги державного замовлення, строки прийому документів, проведення вступних випробувань буде розміщено на офіційному веб-сайті ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН» після доведення до ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН» плану прийому від НАМН України.

Прийом документів для вступу до аспірантури та докторантури на всі форми навчання відбуватиметься у приміщенні ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН» за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 3, за графіком, що буде оприлюднено на офіційному веб-сайті ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН».

Прийом документів для вступу до аспірантури/докторантури здійснює відбіркова комісія Приймальної комісії ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН» в строки, зазначені в оголошенні.

Для вступу на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії вступники подають такі документи:
• заяву на ім’я голови Приймальної комісії (директора);
• особовий листок із обліку кадрів;
• 2 фотокартки 3х4;
• автобіографію;
• копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном — копію нострифікованого диплому);
• копію документу про закінчення клінічної ординатури та/або свідоцтво про спеціалізацію та сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури;
• характеристику з місця роботи, завірену підписом керівника установи та печаткою;
• копію трудової книжки (засвідчену печаткою за місцем роботи);
• медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086;
• список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
• наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
• копію паспорта.

Паспорт, дипломи про вищу освіту вступники пред’являють особисто.

Вступники до аспірантури ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН» складають такі вступні випробування:
• іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
• іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Програма вступних випробувань (Переглянути)

Вступні іспити в аспірантуру за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) проводяться предметною комісією Приймальної комісії ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН».

Телефон для довідок з питань вступу для здобуття ступеня доктора філософії та для здобуття ступеня доктора наук: (044) 483-29-74; (044) 483-12-82.

e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"