ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Загальна інформація про кохлеарну імплантацію

 

На сьогодні єдиним дієвим методом реабілітації хворих з сенсоневральною глухотою є кохлеарна імплантація. Це хірургічне втручання, що полягає у протезуванні недіючого рецептора слухового аналізатору – органу Корті.

Кохлеарний імплант складається з двох частин: тієї, що імплантується – вживлюється під м’які тканини в структури скроневої кістки, та зовнішньої (процесору), що носиться зовні. Цей пристрій сприймає звукові коливання, трансформує їх у електричні, які передає на збережені волокна слухового нерву.

Показаннями для кохлеарної імплантації є двостороння сенсоневральна глухота – підвищення порогів сприйняття звуків в мовленевому діапазоні (0,5-2 кГц) понад 90 дБ. При менших втратах звукосприйняття кохлеарна імплантація здійснюється лише в тоді, коли при оптимально підібраних слухових апаратах не досягається достатня розбірливість мови.

Протипоказаннями для кохлеарної імплантації є:

• набуті та вроджені вади завитка, що унеможливлюють введення електроду;
• ретрокохлеарні ушкодження слухового аналізатора;
• соматичні та психічні захворювання та розлади, що унеможливлюють хірургічне втручання або подальшу слухомовленеву реабілітацію;
• відсутність мотивації у хворого або його батьків до післяопераційної слухомовленової реабілітації.

Наразі існує чотири фірми-виробника кохлеарних імплантів: «Med-El», «Cochlear», «Oticon», «Advanced Bionics». Вони ефективні рівною мірою. 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"