ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Перелік документів,
які необхідно надати комісії для заміни мовного процесора

 

• Завірена в установленому порядку (мокра печатка установи, що видала) копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності (довідка 080/0)

• Завірена в установленому порядку (мокра печатка установи, що видала) копія індивідуальної програми реабілітації інваліда з рішенням комісії ЛКК про необхідність заміни мовного процесора

• Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків дитини

• Довідка про реєстрацію місця проживання дитини-інваліда

• Свідоцтво про народження (ксерокопія)

• Посвідчення про інвалідність (ксерокопія)

• Копія паспорта батьків (1, 2, 3, 11 стор.) та ідентифікаційного коду (всі копії на одному листку)

• Висновок ЛКК про необхідність заміни мовного процесора з 3-ма підписами

• Заключення фірми про технічний стан зовнішньої частини системи імплантації

• Амбулаторна карта дитини з порушенням слуху ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»







 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"