ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології

Луценко Віктор Іванович

В. І. Луценко

Завідувач лабораторії – лікар вищої категорії, доктор медичних наук Луценко Віктор Іванович.

В. І. Луценко – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.19, член апробаційної ради і проблемної комісії Інституту, член Українського наукового медичного товариства отоларингологів. Відкрив новий напрям у науці – використання методу електропунктурної діагностики та безмедикаментозного лікування при запальних, онкологічних і алергічних захворюваннях ЛОР-органів, автор більше ніж 100 наукових праць, 1 монографії, 4 патентів України і 5 рацпропозицій. Лікар з народної і нетрадиційної медицини, голова профкому Інституту.

На сьогоднішній день лабораторію представляє колектив висококваліфікованих співробіт¬ників: провідний науковий співробітник, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії І. А. Бєлякова, провідний науковий співробітник, кандидат медичних наук, невропатолог В. П. Гайовий, науковий співробітник Т. П. Лоза, старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії П. В. Нечіпоренко, лаборант першої категорії Л. М. Цвілій, молодший науковий співробітник М. І. Сітухо, молодший науковий співробітник Н.М. Градюк.

Співробітники лабораторії є постійними учасниками наукових конференцій, з’їздів в Україні та за кордоном. Проходили навчання за кордоном: в Австрії (клініка Хітцінг, Відень), Франції (університет Провансу, Марсель), Грузії (клініка Кеванішвілі, Тбілісі).

Головним науковим напрямком лабораторії є вдосконалення диференціально-топічної діагностики порушень слухової системи та вестибулярного аналізатора, розробка і впровадження в медичну практику сучасних методів дослідження та реабілітації хворих із кохлео-вестибулярними порушеннями.

Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології — це єдиний в Україні діагностичний центр, де найбільш повно та об’єктивно проводиться обстеження вестибулярного аналізатора як у дорослих, так і у дітей. Сюди звертаються не тільки хворі з ЛОР-патологією, яких турбують вестибулярні розлади (запаморочення у вигляді обертання, провалювання, качання, хитання, яке може супроводжуватись нудотою, блюванням, закачуванням у транспорті), а і пацієнти неврологічного, терапевтичного, нейрохірургічного, ортопедичного профілів для проведення диференціально-топічної діагностики між ураженням центрального та периферичного відділів вестибулярного аналізатора.

Тільки в лабораторії клінічної аудіології та вестибулології проводиться діагностика хвороби Меньєра.

Науковцями розроблені критерії диференціації ступеню тяжкості вестибулярної дисфункції, які використовують для проведення експертизи обмеження працездатності та групи інвалідності в роботі МСЕК. Лише в лабораторії клінічної аудіології та вестибулології проводиться обстеження стану слухової та вестибулярної системи для професійного відбору осіб, діяльність яких пов’язана з роботою на висоті і підвищених навантаженнях на вестибулярний апарат.

З 1990 року співробітники лабораторії виконують доопераційне обстеження дорослих і дітей — кандидатів на кохлеарну імплантацію, проводять післяопераційне тестування пацієнтів із кохлеарним імплантатом.

В лабораторії проводиться консультативна допомога учасникам АТО.

В лабораторії клінічної аудіології та вестибулології широко використовуються сучасні методи суб’єктивного та об’єктивного обстеження стану слухової системи у дітей різного віку (від народження) та у дорослих. На високому методичному рівні проводиться обстеження слухової функції для визначення ефективності слухопротезування та кохлеарної імплантації у вільному звуковому полі, як моно-, так і бінаурально.

До сучасних методів діагностики захворювань органа слуху відносяться: імпедансометрія, реєстрація слухових викликаних потенціалів та отоакустичної емісії.

Для діагностики вестибулярної патології проводиться дослідження стато-кінетичної рівноваги, запис спонтанного та позиційного ністагму, оптокінетичні тести, купулометрія – визначення порогів сенсорної, вегетативної та соматичної реакцій на обертальні (різної інтенсивності) та калоричні (різної модифікації) проби. Проводяться тести на виявлення ДППГ (доброякісного пароксизмального позиційного головокружіння) і його ефективне лікування за допомогою загальноприйнятих у світі методик.

В лабораторії проводиться клініко-неврологічне обстеження хворих для оцінки функціонального стану нервової системи, в тому числі вегетативної, з урахуванням результатів нейровізуалізації, ультразвукової доплерографії та інших сучасних методів. На основі вищенаведеного розробляються індивідуалізовані програми лікування, реабілітації та модифікації способу життя. Спектр хвороб, в діагностиці та лікуванні яких накопичений багаторічний досвід, охоплює не тільки вестибулярну дисфункцію, порушення слуху, але й можливі супутні синдроми, такі як цефалгії, краніоцервікальні больові синдроми, оталгії, цереброваскулярні порушення різного ґенезу та інші.

Лабораторія очолює й спрямовує діяльність обласних сурдологічних кабінетів, у тому числі проводить інтенсивну роботу по поліпшенню спеціалізованої допомоги та медико-соціальної експертизи кохлео-вестибулярних порушень, здійснює консультативну допомогу з питань діагностики й реабілітації осіб із патологією органа слуху та вестибулярного апарата, займалась питаннями генетичного скринінгу у дітей з сенсоневральною приглухуватістю та глухотою з метою виявлення мутації 35delG гена GJB2, який часто є причиною спадкової сенсоневральної приглухуватості та глухоти.

Співробітники лабораторії проводять клінічну апробацію препаратів для лікування вестибулярної дисфункції.

Лабораторія оснащена сучасним обладнанням: комплекс для визначення слухових викликаних потенціалів, імпедансометр, отоакустична емісія, аудіометри, електроенцефалограф, платформа для проведення статичної постурографії, крісло для обертальних проб, комплекс для проведення електропунктурної діагностики. Використовується програмне забезпечення NOAH, Unitron Tru Fit.

За час існування лабораторії її співробітниками захищені 4 докторські та 14 кандидатських дисертацій, одержано більше 20 патентів на винаходи, опубліковано більше 500 наукових праць, зокрема 1 монографію.

На базі лабораторії функціонують постійно діючі курси інформації та стажування (єдині в Україні такого профілю), які забезпечують підготовку лаборантів-аудіометрістів, медсестер, інженерно-технічного персоналу з аудіології, слухопротезування, вестибулології. На курсах щорічно проходять підготовку 30–40 спеціалістів для аудіометричних і слухопротезних кабінетів України. Для проходження курсів необхідно подати заявку на ім’я директора інституту Заболотного Дмитра Ілліча із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові і посади курсанта. В міру формування груп всім заявникам розсилаються повідомлення.

Лікарі та медичний персонал лабораторії клінічної аудіології та вестибулології

Лікарі та медичний персонал лабораторії клінічної аудіології та вестибулології
 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"