ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Група кохлеарної імплантації

Спеціалістами ДУ « Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН Украіни» вперше в Украіні були проведені операції кохлеарної імплантації глухим пацієнтам. В даний час, цей метод вважається найбільш перспективним для реабілітації людей з глибоким порушенням слуху, перш за все дітей. Інститут має всі можливості для відбору пацієнтів, успішного виконання операцій кохлеарної імплантації і проведення подальшого комплексного реабілітаційного супроводу пацієнтів з кохлеарними імплантатами.

Кохлеарне протезування показане особам з нейросенсорною приглухуватістю або глухотою, що виникли внаслідок значного пошкодження або загибелі чутливих елементів( так званих, волоскових клітин) внутрішнього вуха. Цим хворим не допомагає протезування будь-якими слуховими апаратами. Кохлеарна імплантація показана наступним категоріям пацієнтів: дітям, будь-якого віку, при загрозі розпаду мови, а також з постлінгвальною глухотою і сформованою, збереженою мовою, дітям з глухотою у віці від 2-до 5 років, дорослим пацієнти, які перенесли менінгіальну інфекцію.

Спершу всі кандидати на кохлеарну імплантацію беруться на облік в кабінеті кохлеарної імплантації Інституту ( лікарі Л.К.Власюк тел. 483- Л.А.Кудь, графік роботи кабінету понеділок-п’ятниця 9:30-15:00).

Наступний етап – передопераційний, ціль якого виявлення показань та доцільності проведення імплантації і підготовка хворого до операції. Для цього проводиться комплексне діагностичне обстеження пацієнта, що включає наступне:
• аудіологічне обстеження: отологічний огляд, проведення тональної і мовної аудіометрії, а для дітей молодшого віку - ігрової аудіометрія або аудіометрії методом Сузукі без слухових апаратів і зі слуховими апаратами для оцінки ступеня втрати слуху;
• проведення імпедансометрії для оцінки стану структур середнього вуха і прохідності слухової труби;
• реєстрація слухових викликаних потенціалів та викликаної отоакустичної емісії.

Поряд з аудіологічним обстеженням оцінюються соматичний стан, характеристики мовленнєвої діяльності на даний момент і потенціал її можливого удосконалення, стан психічного розвитку та здоров'я пацієнта за Ноттінгемським дитячим психологічним імплантаційним профілем, який дозволяє індивідуалізувати підхід до кожного хворого і прогнозувати ефективність кохлеарної імплантації.

З результатами та висновками проведеного обстеження пацієнти направляються до Комісії по відбору на проведення операції кохлеарної імплантації. До складу Комісії, головою якої є головний лікар Інституту О.С. Чемеркін, входять висококваліфіковані фахівці : вчений секретар інституту Т.Ю. Холоденко, лікарі Л.К.Власюк, Л.А.Кудь, аудіологи - кандидати .мед.наук І.А.Бєлякова та Л.А.Савчук, отохірурги – професори В.О. Шкорботун та Ю.О. Сушко, кандидат мед.наук Б.М. Миронюк, вчителі-дефектологи - Н.В. Шепеленко та О.І. Чернишова. В разі необхідності Комісія направляє пацієнтів на проведення додаткових інструментальних методів діагностики: комп'ютерної та магнітно-резонансна томографії; електроенцефалографії; доплерографії; реоенцефалографії. Операція має досить вузькі показання й ряд протипоказань. Отримання негативних результатів на кожному з етапів передопераційного обстеження припускає виключення пацієнта з кандидатів на операцію.

Після цього хворому виконується операція кохлеарної імплантації. Інтраопераційнийї етап включає також тестування цілісності системи електродної решітки і глибини її введення, визначення працездатності кохлеарного імплантату, а також оцінки функціонального стану волокон слухового нерва та стовбурових структур головного мозку шляхом реєстрації слухових викликаних потенціалів.

Наступний етап - післяопераційне лікування хворого та підключення і налаштування мовного процесора. Перша настройка процесора проводиться на 3-6 тижні після операції і полягає в перетворенні найбільш значущих характеристик акустичного сигналу в кодований цифровий сигнал і пристосування пристрою до індивідуальних потреб користувача.

Постопераційний супровід пацієнта - включає в себе моніторинг роботи системи кохлеарного імплантату (вживленої частини і мовного процесора), визначення рівнів порогів сприйняття і комфортних рівнів гучності шляхом відповідного настроювання мовного процесора та визначення рівня слухосприйняття і оцінка розвитку мови (за шкалою стандартних тестів).

Кохлеарний імплантат - дозволяє покращити можливості слуху, але у людини залишаються проблеми слухосприйняття - він чує звуки, але самостійно не може розвинути свою мову. Для цього і необхідний заключний і найбільш тривалий період постійних занять - тренінг під контролем і наглядом фахівців-реабілітологів нашого центру: сурдопедагогів, логопедів. Для отримання позитивних результатів тривалість цього періоду повинна становити від 3 до 5 років з періодичним регулюванням та корекцією програми реабілітаційного курсу.

У 2012 році в Інституті було виконано 277 хірургічних втручань з приводу кохлеарної імплантації. Нашою практикою доведено, що практично глухі діти, які досить рано отримали кохлеарний імплантат і необхідну реабілітаційну підтримку, домагаються хороших успіхів в оволодінні мовою, що дозволить їм вести активне соціальне життя.

Комісія по відбору на проведення операції кохлеарної імплантації

Комісія по відбору на проведення операції кохлеарної імплантації

За більш детальною інформацією запрошуємо Вас відвідати сайт
http://www.rehabci.kiev.ua/
 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"