ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Лабораторія патофізіології та імунології

Мельников Олег Феодосійович

О. Ф. Мельников

Керівник лабораторії - Мельников Олег Феодосійович, доктор медичних наук, професор, лікар-клінічний імунолог вищої категорії.

За 25 років роботи колективом лабораторії патофізіології та імунології під керівництвом проф. О.Ф. Мельникова були сформовані нові напрямки діяльності лабораторії. Це передусім фундаментальні дослідження з імунології хронічного запалення в лімфоїдній тканини, вперше обґрунтовані принципи локальної імуномодуляціі, які лягли в основу місцевої фармакотерапії, особливо захворювань пов'язаних із запаленням і іншими патологічними процесами в слизових оболонках. Велику увагу проф. О.Ф. Мельников приділяє розробці нових імунодіагностичних підходів при запальних та алергічних захворюваннях верхніх дихальних шляхів (10 патентів України) і створенню нових методів консервативної терапії хронічних захворювань лімфоглоткового кільця (4 патенти). На всіх етапах наукового пошуку в цей період велика увага приділялася роботі із клініцистами й не випадково найбільша кількість захищених кандидатських дисертацій припадає саме на останні 20 років.

Найважливішим напрямком діяльності лабораторії є моделювання патологічних процесів не тільки для теоретичних узагальнень з патогенезу захворювань, але й для апробації нових лікарських засобів і терапевтичних підходів на етапі до клінічних випробувань. За цей період було створено 12 моделей різних патологічних процесів як локального, так і системного характеру.

У період Чорнобильської катастрофи колектив лабораторії не тільки взяв активну участь у роботі з ліквідації ( виїзди бригад у зону ЧАЕС), але й активно досліджував багато питань пов'язаних з дією радіації, особливо малих доз, на систему імунітету людини. Разом з Міністерством оборони СРСР і АН УРСР були проведені дослідження на добровольцях, а також фундаментальні роботи з опромінення й наступного вивчення його впливу на приматах у Сухумському Інституті експериментальної патології й терапії АН СРСР.

В останні роки колектив лабораторії активно досліджує механізми імунітету слизуватих оболонок. Нами разом із клінічним відділом запальних захворювань інституту була висунута концепція діагностики вторинних імунодефіцитів на основі вивчення факторів імунітету в секретах слизуватих і залоз (О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, 2003, 2004), що виключає можливості інвазивного інфікування і є високоінформативним тестуванням.

Одним з останніх наукових проектів, який ефективно виконується, є вивчення імуномоделюючих властивостей нових вітчизняних пробітичних препаратів, які могли б бути використані в якості природних імуномодуляторів.

За час існування лабораторії було захищено 7 докторських дисертацій і більше 40 кандидатських, отримано 28 авторських посвідчень і патентів, написано 7 монографій, опубліковано більше 600 наукових праць, зроблено понад 150 доповідей на наукових форумах різного рівня, у тому числі 21 закордоном.

У даний час нечисленний склад лабораторії являє собою високо професійний колектив патофізіологів-імунологів, клінічних і лабораторних імунологів, що тісно співробітничають із різними підрозділами Інституту, іншими установами АМН, НАН і МОЗ України та деякими ведучими фармацевтичними і медико-технічними компаніями.

Колектив лабораторії складаеться з головного наук. співробітника докт. мед. наук М.Б. Самбур, пров. наук. співроб., канд. мед. наук. С.В. Тимченко, наукових співробітників М.Д. Тимченко, Т.А. Заєць, Т.В.Сидоренко, ст. лаборанта Э.В. Уваровой.

Співробітники лабораторії

Співробітники лабораторії
 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"