ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Лабораторія біохімії

Діяльність лабораторії біохімії, створеної в 1961 році за ініціативою засновника інституту професора О.І. Коломійченка, найтіснішим чином пов’язана з практичними потребами клінічних відділів інституту. З моменту заснування по 2006 рік її очолював професор К.М. Веремієнко, з 2007 року керівником призначено доктора біологічних наук Верьовку Сергія Вікторовича.

Основний напрямок діяльності лабораторії - дослідження ферментів, з’ясуванням їх ролі в патогенезі ЛОР-захворювань, а також застосуванням їх як лікарських засобів.

Вперше були розроблені методи отримання нових лікувальних препаратів високоочищених протеолітичних ферментів підшлункової залози, обґрунтована ефективність їх застосування і проведено їх впровадження не тільки в отоларингологію, але й в інші галузі медицини.

Розроблені в лабораторії методи визначення протеїназ, а також їх білків-інгібіторів в біологічних рідинах і тканинах, на даний час широко використовуються в науково-клінічних лабораторіях України та країн СНД з діагностичною метою.

Суттєве місце в діяльності лабораторії займає дослідження ферментативних систем при захворюваннях органу слуху. На основі виявлення феномену зниження фібрінолітичної активності крові у хворих на гострий кохлеарний неврит судинного ґенезу, був запропонований новий метод їх лікування.

Один з напрямків наукової роботи лабораторії - вивчення ферментів для діагностики алергічних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, зокрема – алергічних ринітів.

Вивчення механізмів активації протеолізу, кініногенезу та фібринолізу дали змогу розробити патогенетичний метод консервативного лікування хронічних тонзилітів. Результати досліджень узагальнені у 4-х монографіях і відзначені Державною премією України та премією НАН України ім. О.В. Палладіна,

Важливе місце в діяльності лабораторії займають дослідження в галузі ЛОР-онкології. Отримані дані, відносно активації цистеїнових протеїназ в тканинах ракових пухлин гортані, можуть бути основою для розробки ензимологічних маркерів метастазування і нових сучасних підходів до противопухлинної терапії із застосуванням інгібіторів протеїназ.
 
В лабораторії виконані дослідження з медичної генетики стосовно поліморфізму сироваткових білків при ЛОР-захворюваннях. Встановлено значення деяких фенотипових варіантів d1-інгібітора протеїназ, як факторів ризику запальних та онкологічних захворювань ЛОР-органів.

Також проводились наукові пошуки нових біологічних полімерів з метою їх застосування в клініці. Нами розроблено метод отримання біополімеру на основі фібриногену плазми крові людини, названого “Біоадгезив”. Показана його ефективність для безшовного з’єднування тканин, який сприяє заживленню ран при оперативних втручаннях на ЛОР-органах.

До ключових напрямків роботи лабораторії в останні роки відносяться дослідження активаційно-інгібіторного дисбалансу компонентів системи гемостазу, шляхів утворення протеолітично деградованих похідних білків крові та з’ясування їх можливої діагностично-прогностичної цінності при онкологічних та запальних захворювань верхніх дихальних шляхів.

Результати досліджень співробітників лабораторії біохімії були включені в монографію “Молекулярная патология белка” (Ред. Д.И. Заболотный, Киев: Логос, 2008), перевидану наступного року в США (видавництво Nova Science Publishers).

Наукові роботи лабораторії біохімії здобули визнання не тільки в нашій країні, але й за кордоном, опубліковані у вигляді 10 монографій, 12 винаходів, 12 методичних рекомендацій та понад 320 статей.

На базі лабораторії виконано та захищено 50 кандидатських та докторських дисертацій, співробітники її надають велику методичну допомогу в галузі медичної ензимології і впровадження її досягнень в клінічну практику.

Співробітники лабораторії

Співробітники лабораторії
 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"