ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Директор Інституту

Дмитро Ілліч Заболотний

Д. І. Заболотний

Заболотний Дмитро Ілліч – директор Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» – керівник клініки запальних захворювань ЛОР-органів, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, Віце-президент Національної академії медичних наук України, Голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Він народився 8 листопада 1947 р. в с. Мазурівка Тульчинського р-ну Вінницької області. Закінчив лікувальний факультет Чернівецького медичного інституту.

З 1975 року його наукова, практична та громадська діяльність пов’язана з Інститутом отоларингології, де він починав свій шлях з посади клінічного ординатора (1975-1977) і в подальшому – молодшого, старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи, а з 1985 р. і по теперішній час – директора інституту.

В 1978 він захистив кандидатську, в 1988 р. – докторську дисертацію. В 1992 р. йому присвоєно звання професора, в 2000 р. обрано членом кореспондентом, а в 2010 р. – академіком Національної Академії медичних наук та членом Президії НАМН України. З січня 2016 р. Д.І. Заболотний є Віце-президентом Національної академії медичних наук України.

Д.І. Заболотний – відомий вчений, висококваліфікований лікар-оториноларинголог, який володіє сучасним арсеналом консервативних та хірургічних методів лікування пацієнтів із різноманітними захворюваннями верхніх дихальних шляхів та вуха. Він проходив стажування в відомих клініках Австрії, Німеччини, США та інших країн.

Основні наукові напрямки діяльності Д.І. Заболотного пов’язані з проблемами оториноларингології, імунології, алергології, онкології.

Д.І.Заболотний є ініціатором, координатором та одним з провідних авторів розробки та впровадження найсучаснішої технології кохлеарної імплантації для реабілітації хворих з глухотою; нових методів ендоскопічної хірургії на ЛОР-органах, удосконалення та впровадження складних краніофаціальних хірургічних втручань у хворих з ЛОР-онкопатологією та патологією основи черепа.

Д.І. Заболотний вніс значний вклад в наукові розробки з вивчення стану місцевого та системного імунітету у хворих із запальними та алергічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів та вуха. Д.І. Заболотний вперше запропонував низькомолекулярний препарат тимуса (вілозен) для лікування таких хворих. Вілозен і на даний час використовується в багатьох країнах світу.

Широко відомі праці Д.І. Заболотного з розробки та впровадження різних, в тому числі неінвазивних, методів специфічної імунотерапії у хворих з алергічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів. Ним розроблено принципи місцевого застосування природних і синтетичних імуномодуляторів для профілактики та лікування хворих на алергічні та неспецифічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів і вуха. За його ініціативою в Інститут був створений сучасний Центр алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів.

Він автор широкого використання ензимотерапії в оториноларингології, нових підходів до специфічної імунотерапії з використанням цілого спектру вітчизняних алергенів.

Д.І. Заболотний – ініціатор вивчення та розробки методів застосування найсучасніших новітніх композитних матеріалів, створених з використанням досягнень нанотехнологій, для проведення реконструктивно-відновних операцій в оториноларингологічній практиці.

Д.І. Заболотний автор понад 900 наукових публікацій, 27 монографій, 23 підручників, понад 70 винаходів та патентів. Підготував більше 50 докторів та кандидатів наук, багато з яких уже стали професорами, доцентами, очолюють кафедри, санаторії, багатопрофільні лікарні.

Наукову та науково-організаційну діяльність Д.І. Заболотний успішно поєднує з суспільною і громадською роботою. Він є членом Президії Вченої медичної Ради Міністерства охорони здоров’я України, членом медичної секції Комітету з Державних Премій України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України; Головою комісії Державного фармакологічного комітету МОЗ України; членом Правління Європейської федерації оториноларингологів; Головою Правління Українського наукового медичного товариства оториноларингологів; Президентом Федерації громадських медичних об’єднань України; головним редактором журналів “Журнал вушних, носових і горлових хвороб», «Ринологія», «Оториноларингология Восточная Европа»; членом редакційних колегій та редакційних рад багатьох вітчизняних та закордонних журналів; почесним членом Товариства оториноларингологів та ринологів Росії, Італії, Білорусії, Грузії, Казахстану та інших; почесним професором Медичного і Фармацевтичного Університету «Ніколає Тестеміцану» (Республіка Молдова), Тернопiльського державного медичного університету iменi I.Я. Горбачeвського та інших.

Наукова та громадська діяльність відзначена високими Державними нагородами орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною Грамотою Верховної Ради України, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, нагороджений Почесними грамотами МОЗ та НАМН України, Почесними грамотами адміністрації м. Києва.
 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"