ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Спеціалізована Вчена Рада з присудження наукового ступеня доктора наук


В інституті існує спеціалізована вчена рада Д 26.611.01, яка має право приймати до розгляду і проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 – Заболотний Дмитро Ілліч, д. мед. н., професор, академік НАМНУ, директор ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 – Самбур Марина Борисівна, д. мед. н., заступник директора з наукової роботи ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 – Луценко Віктор Іванович, д. мед. н., завідувач лабораторії клінічної аудіології і вестибулології ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

Тел. (044) 483-29-93


Склад Спеціалізованої Вченої ради Інституту з присудження наукового ступеня доктора наук

Заболотний Дмитро Ілліч


 
Голова ради
д.мед.н., професор, академік НАМН України, директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», спеціальність 14.01.19.
Самбур Марина Борисівна

 
Заступник голови вченої ради
д.мед.н., заступник директора, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», спеціальність 14.01.19.
Луценко Віктор Іванович

 
Вчений секретар
д.мед.н., завідувач лабораторії, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», спеціальність 14.01.19.
Безшапочний Сергій Борисович

 
д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.19.
 
Березнюк Володимир Васильович

 
д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», спеціальність 14.01.19.
 
Борисенко Олег Миколайович

 
д.мед.н., провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», спеціальність 14.01.19.
 
Верьовка Сергій Вікторович

 
д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», спеціальність 02.00.10.
 
Заболотна Діана Дмитрівна

 
д.мед.н., провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», спеціальність 14.01.19.
 
Кіщук Василь Васильович

 
д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.19.
 
Лукач Ервін Венцелович

 
д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», спеціальність 14.01.19.
 
Мельников Олег Феодосійович

 
д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», спеціальність 14.01.19.
 
Мінін Юрій Вікторович

 
д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», спеціальність 14.01.19.
 
Науменко Олександр Миколайович

 
д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.19.
 
Шидловська Тамара Василівна
 
д.мед.н., професор, завідувачка лабораторії, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», спеціальність 14.01.19.
.
Шидловська Тетяна Анатоліївна
 
д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», спеціальність 14.01.19.
 
Шкорботун Володимир Олексійович д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.19. 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"