ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


17 вересня 2015 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Наумовою Ольгою Олександрівною на тему: „Підвищення якості діагностики та прогнозування ефективності лікування хворих на сезонний алергічний риніт на основі використання молекулярної алергодіагностики”.

Робота виконана в ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”.

Науковий керівник: доктор медичних наук Заболотна Діана Дмитрівна;

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович;
доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович
МАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Наумової Ольги Олександрівни «Підвищення якості діагностики та прогнозування ефективності лікування хворих на сезонний алергічний риніт на основі використання молекулярної алергодіагностики» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента доктора медичних наук, професора С.Б.Безшапочного на дисертацію Наумової Ольги Олександрівни «Підвищення якості діагностики та прогнозування ефективності лікування хворих на сезонний алергічний риніт на основі використання молекулярної алергодіагностики»
Відзив
офіційного опонента , доктора медичних наук, професора Пухліка С.М. на дисертацію Наумової Ольги Олександрівни на тему «Підвищення якості діагностики та прогнозування ефективності лікування хворих на сезонний алергічний риніт на основі використання молекулярної алергодіагностики»
Дисертація
Наумової Ольги Олександрівни на тему «Підвищення якості діагностики та прогнозування ефективності лікування хворих на сезонний алергічний риніт на основі використання молекулярної алергодіагностики» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Кравченко Світланою Володимирівною на тему: „Підвищення ефективності сануючих операцій на середньому вусі за допомогою комбінованої мастоїдопластики (експериментально-клінічне дослідження)”.

Робота виконана в ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”.

Науковий керівник: доктор медичних наук Запорощенко Олександр Юрійович

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Березнюк Володимир Васильович
доктор медичних наук, професор Яшан Олександр Іванович
МАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Кравченко Світлани Володимирівни на тему «Підвищення ефективності сануючих операцій на середньому вусі за допомогою комбінованої мастоїдопластики (експериментально- клінічне дослідження)» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента д.мед.н., проф. Березнюка В.В. на дисертацію Кравченко Світлани Володимирівни на тему «Підвищення ефективності сануючих операцій на середньому вусі за допомогою комбінованої мастоїдопластики (експериментально- клінічне дослідження)»
ВІДЗИВ
офіційного опонента завідувача кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського
професора Яшана Олександра Івановича на дисертаційну роботу Кравченко Світлани Володимирівни «Підвищення ефективності сануючих операцій на середньому вусі за допомогою комбінованої мастоїдопластики (експериментально-клінічне дослідження)»
Дисертація
Кравченко Світлани Володимирівни на тему «Підвищення ефективності сануючих операцій на середньому вусі за допомогою комбінованої мастоїдопластики (експериментально- клінічне дослідження)» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"