ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


18 вересня 2015 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Шияном Сергієм Петровичем на тему: „Клініко-біохімічне обґрунтування антиоксидантної терапії у хворих на поліпозні риносинуїти”.

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Мітін Юрій Володимирович

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Гарюк Григорій Іванович
доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович
МАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Шияна Сергія Петровича на тему «Клініко-біохімічне обґрунтування антиоксидантної терапії у хворих на поліпозні риносинусити» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Відзив
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Г.І. Гарюка на дисертацію Шияна Сергія Петровича на тему «Клініко-біохімічне обґрунтування антиоксидантної терапії у хворих на поліпозні риносинусити»
Відзив
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора В.І.Поповича на дисертацію Шияна Сергія Петровича на тему «Клініко-біохімічне обґрунтування антиоксидантної терапії у хворих на поліпозні риносинусити»
Дисертація
Шияна Сергія Петровича на тему «Клініко-біохімічне обґрунтування антиоксидантної терапії у хворих на поліпозні риносинусити» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"