ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


6 листопада 2015 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист докторської дисертації Сребняк Ілоною Анатоліївною на тему: „Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих із передхолестеатомними станами та холестеатомою скроневої кістки”.

Робота виконана в ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”.

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Сушко Юрій Олександрович;

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Гусаков Олександр Дмитрович
доктор медичних наук, професор Яшан Олександр Іванович
доктор медичних наук, професор Почуєва Тетяна ВіталіївнаМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Сребняк Ілони Анатоліївни на тему „Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих із передхолестеатомними станами та холестеатомою скроневої кістки” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Гусакова Олександра Дмитровича на дисертацію Сребняк Ілони Анатоліївни „Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих із передхолестеатомними станами та холестеатомою скроневої кістки”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Яшана Олександра Івановича на дисертацію Сребняк Ілони Анатоліївни „Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих із передхолестеатомними станами та холестеатомою скроневої кістки”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Почуєвої Тетяни Віталіївни на дисертацію Сребняк Ілони Анатоліївни „Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих із передхолестеатомними станами та холестеатомою скроневої кістки”
Дисертація
Сребняк Ілони Анатоліївни на тему „Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих із передхолестеатомними станами та холестеатомою скроневої кістки” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Юріним Олександром Сергійовичем на тему: „Оптимізація профілактики і лікування ранніх променевих уражень навколоносових реконструйованих порожнин”.

Робота виконана в Одеському національному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Піонтковська Марина Борисівна

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Лукач Ервін Венцелович
доктор медичних наук, професор Ковтуненко Олександр Васильович
МАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Юріна Олександра Сергійовича на тему „Оптимізація профілактики і лікування ранніх променевих уражень навколоносових реконструйованих порожнин” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Лукача Ервіна Венцеловича на дисертацію Юріна Олександра Сергійовича „Оптимізація профілактики і лікування ранніх променевих уражень навколоносових реконструйованих порожнин”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Ковтуненка Олександра Васильовича на дисертацію Юріна Олександра Сергійовича „Оптимізація профілактики і лікування ранніх променевих уражень навколоносових реконструйованих порожнин”
Дисертація
Юріна Олександра Сергійовича на тему „Оптимізація профілактики і лікування ранніх променевих уражень навколоносових реконструйованих порожнин” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"