ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


18 грудня 2015 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Хоружим Ігорем Володимировичем на тему: „Патоморфологічне та клініко-біохімічне обґрунтування тактики лікування гострого середнього отиту ускладненого сенсоневральною приглухуватістю”.

Робота виконана в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Яшан Олександр Іванович;

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук Борисенко Олег Миколайович
доктор медичних наук, професор Крук Мирослав БогдановичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Хоружого Ігора Володимировича на тему „Патоморфологічне та клініко-біохімічне обґрунтування тактики лікування гострого середнього отиту ускладненого сенсоневральною приглухуватістю” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук Борисенка Олега Миколайовича на дисертацію Хоружого Ігора Володимировича „Патоморфологічне та клініко-біохімічне обґрунтування тактики лікування гострого середнього отиту ускладненого сенсоневральною приглухуватістю”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Крука Мирослава Богдановича на дисертацію Хоружого Ігора Володимировича „Патоморфологічне та клініко-біохімічне обґрунтування тактики лікування гострого середнього отиту ускладненого сенсоневральною приглухуватістю”
Дисертація
Хоружого Ігора Володимировича на тему „Патоморфологічне та клініко-біохімічне обґрунтування тактики лікування гострого середнього отиту ускладненого сенсоневральною приглухуватістю” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”


2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Тарасюком Петром Миколайовичем на тему: „Клініко-морфологічні прояви патоморфозу хронічного риніту”.

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Науменко Олександр Миколайович

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович
доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович
МАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Тарасюка Петра Миколайовича на тему: „Клініко-морфологічні прояви патоморфозу хронічного риніту” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Безшапочного Сергія Борисовича на дисертацію Тарасюка Петра Миколайовича „Клініко-морфологічні прояви патоморфозу хронічного риніту”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Поповича Василя Івановича на дисертацію Тарасюка Петра Миколайовича „Клініко-морфологічні прояви патоморфозу хронічного риніту”
Дисертація
Тарасюка Петра Миколайовича на тему: „Клініко-морфологічні прояви патоморфозу хронічного риніту” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"