ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


19 квітня 2016 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Юренко Катериною Олександрівною на тему:
„Оптимізація лікування хворих та поліпи та гранульоми гортані, які асоційовані із патологічним рефлюксом”.

Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л, Шупика МОЗ України.

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Кізім Володимир Валентинович

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Мінін Юрій Вікторович
доктор медичних наук, професор Ковтуненко Олександр Васильович

Додатковий офіційний опонент:
доктор медичних наук, професор Троян Василь ІвановичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Юренко Катерини Олександрівни на тему: „Оптимізація лікування хворих та поліпи та гранульоми гортані, які асоційовані із патологічним рефлюксом” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Мініна Юрія Вікторовича на дисертацію Юренко Катерини Олександрівни „Оптимізація лікування хворих та поліпи та гранульоми гортані, які асоційовані із патологічним рефлюксом”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Ковтуненко Олександра Васильовича на дисертацію Юренко Катерини Олександрівни „Оптимізація лікування хворих та поліпи та гранульоми гортані, які асоційовані із патологічним рефлюксом”
ВІДЗИВ
додаткового офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Трояна Василя Івановича на дисертацію Юренко Катерини Олександрівни „Оптимізація лікування хворих та поліпи та гранульоми гортані, які асоційовані із патологічним рефлюксом”
Дисертація
Юренко Катерини Олександрівни на тему: „Оптимізація лікування хворих та поліпи та гранульоми гортані, які асоційовані із патологічним рефлюксом” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"