ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


3 квітня 2017 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Онищенко Юлією Іванівною на тему: „Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на рак гортані І-ІІ стадії серединної локалізації шляхом використання електротермоадгезії при хордектомії”.

Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Абизов Рустем Адільович;

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Лукач Ервін Венцелович
доктор медичних наук, професор Попович Василь ІвановичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Онищенко Юлії Іванівни на тему „Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на рак гортані І-ІІ стадії серединної локалізації шляхом використання електротермоадгезії при хордектомії” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Лукача Ервіна Венцеловича на дисертацію Онищенко Юлії Іванівни „Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на рак гортані І-ІІ стадії серединної локалізації шляхом використання електротермоадгезії при хордектомії”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Поповича Василя Івановича на дисертацію Онищенко Юлії Іванівни „Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на рак гортані І-ІІ стадії серединної локалізації шляхом використання електротермоадгезії при хордектомії”
Дисертація
Онищенко Юлії Іванівни на тему „Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на рак гортані І-ІІ стадії серединної локалізації шляхом використання електротермоадгезії при хордектомії” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”


2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Герич Олесею Михайлівною на тему: „Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування хворих на поліпозний риносинусит із грибковою сенсибілізацією”.

Робота виконана в в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович;

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Науменко Олександр Миколайович
доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович
МАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Герич Олесі Михайлівни на тему „Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування хворих на поліпозний риносинусит із грибковою сенсибілізацією” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Науменка Олександра Миколайовича на дисертацію Герич Олесі Михайлівни „Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування хворих на поліпозний риносинусит із грибковою сенсибілізацією”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Пухліка Сергія Михайловича на дисертацію Герич Олесі Михайлівни „Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування хворих на поліпозний риносинусит із грибковою сенсибілізацією”
Дисертація
Герич Олесі Михайлівни на тему „Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування хворих на поліпозний риносинусит із грибковою сенсибілізацією” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"