ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


8 грудня 2017 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист докторської дисертації Лупирем Андрієм Вікторовичем на тему: „Патогенетичне обґрунтування застосування бактеріальної аутовакцини у протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинусит”.

Робота виконана в Харківському національному медичному університеті МОЗ України.


Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Мінін Юрій Вікторович
доктор медичних наук, професор Васильєв Валерій Михайлович
доктор медичних наук, Волянський Андрій ЮрійовичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Лупиря Андрія Вікторовича на тему „Патогенетичне обґрунтування застосування бактеріальної аутовакцини у протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинусит” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Мініна Юрія Вікторовича на дисертацію Лупиря Андрія Вікторовича „Патогенетичне обґрунтування застосування бактеріальної аутовакцини у протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинусит”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Васильєва Валерія Михайловича на дисертацію Лупиря Андрія Вікторовича „Патогенетичне обґрунтування застосування бактеріальної аутовакцини у протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинусит”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук Волянського Андрія Юрійовича на дисертацію Лупиря Андрія Вікторовича „Патогенетичне обґрунтування застосування бактеріальної аутовакцини у протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинусит”
Дисертація
Лупиря Андрія Вікторовича на тему „Патогенетичне обґрунтування застосування бактеріальної аутовакцини у протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинусит” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”


2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Ямпольською Катериною Євгенівною на тему: „Клініко-епідеміологічні паралелі хронічного тонзиліту і карієсу зубів у дітей молодшого шкільного віку”.

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Почуєва Тетяна Віталіївна;

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Кіщук Василь Васильович
доктор медичних наук, професор Косаковський Анатолій Лук’яновичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Ямпольської Катерини Євгенівни на тему „Клініко-епідеміологічні паралелі хронічного тонзиліту і карієсу зубів у дітей молодшого шкільного віку” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Кіщука Василя Васильовича на дисертацію Ямпольської Катерини Євгенівни „Клініко-епідеміологічні паралелі хронічного тонзиліту і карієсу зубів у дітей молодшого шкільного віку”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Косаковського Анатолія Лук’яновича на дисертацію Ямпольської Катерини Євгенівни „Клініко-епідеміологічні паралелі хронічного тонзиліту і карієсу зубів у дітей молодшого шкільного віку”
Дисертація
Ямпольської Катерини Євгенівни на тему „Клініко-епідеміологічні паралелі хронічного тонзиліту і карієсу зубів у дітей молодшого шкільного віку” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукЗасідання Спеціалізованої Вченої Ради у 2017 році


Засідання Спеціалізованої Вченої Ради у 2016 році


Засідання Спеціалізованої Вченої Ради у 2015 році

 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"