ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


20 квітня 2018 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Лобурцем Андрієм Валерійовичем на тему: „Прогнозування та попередження стенозування лобово-носового співустя при хірургічному лікуванні пацієнтів з хронічним фронтитом”.

Робота виконана в ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Науменко Олександр Миколайович
доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій МихайловичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Лобурця Андрія Валерійовича на тему „Прогнозування та попередження стенозування лобово-носового співустя при хірургічному лікуванні пацієнтів з хронічним фронтитом” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Науменка Олександра Миколайовича на дисертацію Лобурця Андрія Валерійовича „Прогнозування та попередження стенозування лобово-носового співустя при хірургічному лікуванні пацієнтів з хронічним фронтитом”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Пухліка Сергія Михайловича на дисертацію Лобурця Андрія Валерійовича „Прогнозування та попередження стенозування лобово-носового співустя при хірургічному лікуванні пацієнтів з хронічним фронтитом”
Дисертація
Лобурця Андрія Валерійовича на тему „Прогнозування та попередження стенозування лобово-носового співустя при хірургічному лікуванні пацієнтів з хронічним фронтитом” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”


2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Герасимюком Максимом Іллічем на тему: „Оптимізація діагностики та вибору методу лікування хворих на хронічний тонзиліт шляхом визначення субпопуляційного складу лімфоцитів у крові та тканині мигдаликів”.

Робота виконана в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Яшан Олександр Іванович

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Мельников Олег Феодосійович
доктор медичних наук, професор Косаковський Анатолій Лук’янович


МАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Герасимюка Максима Ілліча на тему „Оптимізація діагностики та вибору методу лікування хворих на хронічний тонзиліт шляхом визначення субпопуляційного складу лімфоцитів у крові та тканині мигдаликів” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Мельникова Олега Феодосійовича на дисертацію Герасимюка Максима Ілліча „Оптимізація діагностики та вибору методу лікування хворих на хронічний тонзиліт шляхом визначення субпопуляційного складу лімфоцитів у крові та тканині мигдаликів”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Косаковського Анатолія Лук’яновича на дисертацію Герасимюка Максима Ілліча „Оптимізація діагностики та вибору методу лікування хворих на хронічний тонзиліт шляхом визначення субпопуляційного складу лімфоцитів у крові та тканині мигдаликів”
Дисертація
Герасимюка Максима Ілліча на тему „Оптимізація діагностики та вибору методу лікування хворих на хронічний тонзиліт шляхом визначення субпопуляційного складу лімфоцитів у крові та тканині мигдаликів” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"