ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


12 жовтня 2018 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Мазур Ольгою Олександрівною на тему: „Діагностика та лікування хронічного гнійного верхньощелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу”.

Робота виконана в ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук Заболотна Діана Дмитрівна

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Кіщук Василь Васильович
доктор медичних наук, професор Лайко Андрій АфанасійовичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Мазур Ольги Олександрівни на тему „Діагностика та лікування хронічного гнійного верхньощелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Кіщука Василя Васильовича на дисертацію Мазур Ольги Олександрівни „Діагностика та лікування хронічного гнійного верхньощелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Лайка Андрія Афанасійовича на дисертацію Мазур Ольги Олександрівни „Діагностика та лікування хронічного гнійного верхньощелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу”
Дисертація
Мазур Ольги Олександрівни на тему „Діагностика та лікування хронічного гнійного верхньощелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Безегою Михайлом Івановичем на тему: „Підвищення ефективності лікування пацієнтів з гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом, із застосуванням модифікованих консервативної та хірургічної методик”.

Робота виконана в ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Тімен Григорій Еліазарович

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Гусаков Олександр Дмитрович
доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій МихайловичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Безеги Михайла Івановича на тему „Підвищення ефективності лікування пацієнтів з гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом, із застосуванням модифікованих консервативної та хірургічної методик” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Гусакова Олександра Дмитровича на дисертацію Безеги Михайла Івановича „Підвищення ефективності лікування пацієнтів з гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом, із застосуванням модифікованих консервативної та хірургічної методик”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Пухліка Сергія Михайловича на дисертацію Безеги Михайла Івановича „Підвищення ефективності лікування пацієнтів з гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом, із застосуванням модифікованих консервативної та хірургічної методик”
Дисертація
Безеги Михайла Івановича на тему „Підвищення ефективності лікування пацієнтів з гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом, із застосуванням модифікованих консервативної та хірургічної методик” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"