ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


16 листопада 2018 року 11.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Земляк Тетяною Борисівною на тему: „Прогнозування перебігу захворювань, пов’язаних з білатеральними руховими порушеннями гортані на основі даних комплексного обстеження стану голосового апарату та електроміографії”.

Робота виконана в ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України».

Науковий керівник: доктор медичних наук Яремчук Світлана Едуардівна

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Гарюк Григорій Іванович
доктор медичних наук, професор Попович Василь ІвановичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Земляк Тетяни Борисівни на тему „Прогнозування перебігу захворювань, пов’язаних з білатеральними руховими порушеннями гортані на основі даних комплексного обстеження стану голосового апарату та електроміографії” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Гарюка Григорія Івановича на дисертацію Земляк Тетяни Борисівни „Прогнозування перебігу захворювань, пов’язаних з білатеральними руховими порушеннями гортані на основі даних комплексного обстеження стану голосового апарату та електроміографії”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Поповича Василя Івановича на дисертацію Земляк Тетяни Борисівни „Прогнозування перебігу захворювань, пов’язаних з білатеральними руховими порушеннями гортані на основі даних комплексного обстеження стану голосового апарату та електроміографії”
Дисертація
Земляк Тетяни Борисівни на тему „Прогнозування перебігу захворювань, пов’язаних з білатеральними руховими порушеннями гортані на основі даних комплексного обстеження стану голосового апарату та електроміографії” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Лешаком Віталієм Івановичем на тему: „Роль вірусу Епштейна-Барр у формуванні груп ризику на рак носоглотки”.

Робота виконана в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Лукач Ервін Венцелович
доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій МихайловичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Лешака Віталія Івановича на тему „Роль вірусу Епштейна-Барр у формуванні груп ризику на рак носоглотки” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Лукача Ервіна Венцеловича на дисертацію Лешака Віталія Івановича „Роль вірусу Епштейна-Барр у формуванні груп ризику на рак носоглотки”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Пухліка Сергія Михайловича на дисертацію Лешака Віталія Івановича „Роль вірусу Епштейна-Барр у формуванні груп ризику на рак носоглотки”
Дисертація
Лешака Віталія Івановича на тему „Роль вірусу Епштейна-Барр у формуванні груп ризику на рак носоглотки” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукЗасідання Спеціалізованої Вченої Ради у 2021 році


Засідання Спеціалізованої Вченої Ради у 2020 році


Засідання Спеціалізованої Вченої Ради у 2019 році


Засідання Спеціалізованої Вченої Ради у 2018 році


Засідання Спеціалізованої Вченої Ради у 2017 році


Засідання Спеціалізованої Вченої Ради у 2016 році


Засідання Спеціалізованої Вченої Ради у 2015 році

 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"