ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


31 січня 2019 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист докторської дисертації Гавриленком Юрієм Володимировичем на тему: „Клініко-лабораторна діагностика та лікування хронічних хвороб глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу”.

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Лайко Андрій Афанасійович

Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Кіщук Василь Васильович
доктор медичних наук, професор Яшан Олександр Іванович
доктор медичних наук, професор Большова Олена ВасилівнаМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Гавриленка Юрія Володимировича на тему „Клініко-лабораторна діагностика та лікування хронічних хвороб глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Кіщука Василя Васильовича на дисертацію Гавриленка Юрія Володимировича „Клініко-лабораторна діагностика та лікування хронічних хвороб глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Яшана Олександра Івановича на дисертацію Гавриленка Юрія Володимировича „Клініко-лабораторна діагностика та лікування хронічних хвороб глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Большової Олени Василівни на дисертацію Гавриленка Юрія Володимировича „Клініко-лабораторна діагностика та лікування хронічних хвороб глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу”
Дисертація
Гавриленка Юрія Володимировича на тему „Клініко-лабораторна діагностика та лікування хронічних хвороб глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Карчинським Олександром Олександровичем на тему: „Діагностика та оцінка ефективності лікування хворих з гострими параназальними синуситами на основі використання дистанційної інфрачервоної термографії”.

Робота виконана в Харківському національному медичному університеті та в КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Журавльов Анатолій Семенович;

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Гарюк Григорій Іванович
доктор медичних наук, професор Дєєва Юлія ВалеріївнаМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Карчинського Олександра Олександровича на тему „Діагностика та оцінка ефективності лікування хворих з гострими параназальними синуситами на основі використання дистанційної інфрачервоної термографії” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Гарюка Григорія Івановича на дисертацію Карчинського Олександра Олександровича „Діагностика та оцінка ефективності лікування хворих з гострими параназальними синуситами на основі використання дистанційної інфрачервоної термографії”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Дєєвої Юлії Валеріївни на дисертацію Карчинського Олександра Олександровича „Діагностика та оцінка ефективності лікування хворих з гострими параназальними синуситами на основі використання дистанційної інфрачервоної термографії”
Дисертація
Карчинського Олександра Олександровича на тему „Діагностика та оцінка ефективності лікування хворих з гострими параназальними синуситами на основі використання дистанційної інфрачервоної термографії” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"