ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


3 червня 2019 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Цвірінько Іриною Романівною на тему: „Підвищення ефективності ендоназального хірургічного лікування хворих з доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки”.

Робота виконана в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України».

Науковий керівник: доктор медичних наук Заболотна Діана Дмитрівна

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Березнюк Володимир Васильович
доктор медичних наук, професор Дєєва Юлія ВалеріївнаМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Цвірінько Ірини Романівни на тему „Підвищення ефективності ендоназального хірургічного лікування хворих з доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Березнюка Володимира Васильовича на дисертацію Цвірінько Ірини Романівни „Підвищення ефективності ендоназального хірургічного лікування хворих з доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Дєєвої Юлії Валеріївни на дисертацію Цвірінько Ірини Романівни „Підвищення ефективності ендоназального хірургічного лікування хворих з доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки”
Дисертація
Цвірінько Ірини Романівни на тему „Підвищення ефективності ендоназального хірургічного лікування хворих з доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Руденькою Катериною Леонідівною на тему: „Вивчення впливу нейротрофічних чинників ембріональної нервової тканини на морфологічний та функціональний стани внутрішнього вуха дослідних тварин при експериментально викликаній сенсоневральній приглухуватості”.

Робота виконана в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Тімен Григорій Еліазарович

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Березнюк Володимир Васильович
доктор медичних наук, професор Дєєва Юлія ВалеріївнаМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Руденької Катерини Леонідівни на тему „Вивчення впливу нейротрофічних чинників ембріональної нервової тканини на морфологічний та функціональний стани внутрішнього вуха дослідних тварин при експериментально викликаній сенсоневральній приглухуватості” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Березнюка Володимира Васильовича на дисертацію Руденької Катерини Леонідівни „Вивчення впливу нейротрофічних чинників ембріональної нервової тканини на морфологічний та функціональний стани внутрішнього вуха дослідних тварин при експериментально викликаній сенсоневральній приглухуватості”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Дєєвої Юлії Валеріївни на дисертацію Руденької Катерини Леонідівни „Вивчення впливу нейротрофічних чинників ембріональної нервової тканини на морфологічний та функціональний стани внутрішнього вуха дослідних тварин при експериментально викликаній сенсоневральній приглухуватості”
Дисертація
Руденької Катерини Леонідівни на тему „Вивчення впливу нейротрофічних чинників ембріональної нервової тканини на морфологічний та функціональний стани внутрішнього вуха дослідних тварин при експериментально викликаній сенсоневральній приглухуватості” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"