ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


4 червня 2019 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Гриньком Іваном Ігоровичем на тему: „Підвищення ефективності тимпанопластики за допомогою вентиляційної трубки у хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит”.

Робота виконана в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України».

Науковий керівник: доктор медичних наук Борисенко Олег Миколайович

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Березнюк Володимир Васильович
доктор медичних наук, професор Почуєва Тетяна ВіталіївнаМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Гринька Івана Ігоровича на тему „Підвищення ефективності тимпанопластики за допомогою вентиляційної трубки у хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Березнюка Володимира Васильовича на дисертацію Гринька Івана Ігоровича „Підвищення ефективності тимпанопластики за допомогою вентиляційної трубки у хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Почуєвої Тетяни Віталіївни на дисертацію Гринька Івана Ігоровича „Підвищення ефективності тимпанопластики за допомогою вентиляційної трубки у хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит”
Дисертація
Гринька Івана Ігоровича на тему „Підвищення ефективності тимпанопластики за допомогою вентиляційної трубки у хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"