ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


28 листопада 2019 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Світличного Олександра Євгеновича на тему: «Визначення чинників та методи запобігання незадовільним функціональним результатам септопластики».

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Гарюк Олег Григорович

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Шкорботун Володимир Олексійович
доктор медичних наук, професор Дєєва Юлія ВалеріївнаМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Світличного Олександра Євгеновича на тему «Визначення чинників та методи запобігання незадовільним функціональним результатам септопластики» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Шкорботуна Володимира Олексійовича на дисертацію Світличного Олександра Євгеновича «Визначення чинників та методи запобігання незадовільним функціональним результатам септопластики»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Дєєвої Юлії Валеріївни на дисертацію Світличного Олександра Євгеновича «Визначення чинників та методи запобігання незадовільним функціональним результатам септопластики»
Дисертація
Світличного Олександра Євгеновича на тему «Визначення чинників та методи запобігання незадовільним функціональним результатам септопластики» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Тинітовської Оксани Іванівни на тему: «Клініко-імунологічне дослідження ефективності мукозальної імунізації у хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії».

Робота виконана в Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, академік НАМН України Заболотний Дмитро Ілліч

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Кіщук Василь Васильович
доктор медичних наук, професор Дєєва Юлія ВалеріївнаМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Тинітовської Оксани Іванівни на тему «Клініко-імунологічне дослідження ефективності мукозальної імунізації у хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Кіщука Василя Васильовича на дисертацію Тинітовської Оксани Іванівни «Клініко-імунологічне дослідження ефективності мукозальної імунізації у хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Дєєвої Юлії Валеріївни на дисертацію Тинітовської Оксани Іванівни «Клініко-імунологічне дослідження ефективності мукозальної імунізації у хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії»
Дисертація
Тинітовської Оксани Іванівни на тему «Клініко-імунологічне дослідження ефективності мукозальної імунізації у хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"