ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


13 грудня 2019 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Тарасенка Максима Васильовича на тему: «Стан слухової системи у хворих на автоімунний тиреоїдит».

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Науменко Олександр Миколайович

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Шидловська Тетяна Анатоліївна
доктор медичних наук, професор Попович Василь ІвановичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Тарасенка Максима Васильовича на тему «Стан слухової системи у хворих на автоімунний тиреоїдит» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Шидловської Тетяни Анатоліївни на дисертацію Тарасенка Максима Васильовича «Стан слухової системи у хворих на автоімунний тиреоїдит»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Поповича Василя Івановича на дисертацію Тарасенка Максима Васильовича «Стан слухової системи у хворих на автоімунний тиреоїдит»
Дисертація
Тарасенка Максима Васильовича на тему «Стан слухової системи у хворих на автоімунний тиреоїдит» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"