ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


6 листопада 2020 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Давиденко Вікторії Леонідівни на тему: «Сучасні підходи до діагностики та лікування гострих епіглотитів у дорослих».

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Почуєва Тетяна Віталіївна

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Мінін Юрій Вікторович
доктор медичних наук, професор Дєєва Юлія ВалеріївнаМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Давиденко Вікторії Леонідівни на тему «Сучасні підходи до діагностики та лікування гострих епіглотитів у дорослих» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Мініна Юрія Вікторовича на дисертацію Давиденко Вікторії Леонідівни «Сучасні підходи до діагностики та лікування гострих епіглотитів у дорослих»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Дєєвої Юлії Валеріївни на дисертацію Давиденко Вікторії Леонідівни «Сучасні підходи до діагностики та лікування гострих епіглотитів у дорослих»
Дисертація
Давиденко Вікторії Леонідівни на тему «Сучасні підходи до діагностики та лікування гострих епіглотитів у дорослих» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Мохаммеда К.Ф. Рєзмака на тему: «Діагностичне значення активності матричних металопротеїназ у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи».

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О. О. БогомольцяМОЗ України.

Науковийкерівник: доктор медичних наук, професор Науменко Олександр Миколайович;

Офіційніопоненти:

доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович
доктор медичних наук, професор Попович Василь ІвановичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Мохаммеда К.Ф. Рєзмакана тему «Діагностичне значення активності матричних металопротеїназ у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора БезшапочногоСергія Борисовичана дисертацію Мохаммеда К.Ф. Рєзмака «Діагностичне значення активності матричних металопротеїназ у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Поповича Василя Івановичана дисертацію Мохаммеда К.Ф. Рєзмака «Діагностичне значення активності матричних металопротеїназ у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи»
Дисертація
Мохаммеда К.Ф. Рєзмакана тему «Діагностичне значення активності матричних металопротеїназ у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"