ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


11 грудня 2020 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист докторської дисертації Бредуна Олександра Юрійовича на тему: «Хірургічне та консервативне лікування дітей з патологією піднебінних мигдаликів. (Клініко-лабораторне обґрунтування та оцінка ефективності нових підходів)».

Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Косаковський Анатолій Лук'янович

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Кіщук Василь Васильович
доктор медичних наук, професор Яшан Олександр Іванович
доктор медичних наук Писанко Віктор МиколайовичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Бредуна Олександра Юрійовича на тему «Хірургічне та консервативне лікування дітей з патологією піднебінних мигдаликів. (Клініко-лабораторне обґрунтування та оцінка ефективності нових підходів)» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Кіщука Василя Васильовича на дисертацію Бредуна Олександра Юрійовича «Хірургічне та консервативне лікування дітей з патологією піднебінних мигдаликів. (Клініко-лабораторне обґрунтування та оцінка ефективності нових підходів)»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Яшана Олександра Івановича на дисертацію Бредуна Олександра Юрійовича «Хірургічне та консервативне лікування дітей з патологією піднебінних мигдаликів. (Клініко-лабораторне обґрунтування та оцінка ефективності нових підходів)»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук Писанка Віктора Миколайовича на дисертацію Бредуна Олександра Юрійовича «Хірургічне та консервативне лікування дітей з патологією піднебінних мигдаликів. (Клініко-лабораторне обґрунтування та оцінка ефективності нових підходів)»
Дисертація
Бредуна Олександра Юрійовича на тему «Хірургічне та консервативне лікування дітей з патологією піднебінних мигдаликів. (Клініко-лабораторне обґрунтування та оцінка ефективності нових підходів)» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"