ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


26 квітня 2021 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист докторської дисертації Петрук Любов Геннадіївни на тему: «Діагностика і лікування сенсоневральних слухових та вестибулярних порушень у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій».

Робота виконана в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України».

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Шидловська Тетяна Анатоліївна

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Гарюк Григорій Іванович
доктор медичних наук, професор Яшан Олександр Іванович
доктор медичних наук, професор Дєєва Юлія ВалеріївнаМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Петрук Любов Геннадіївни на тему «Діагностика і лікування сенсоневральних слухових та вестибулярних порушень у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Гарюка Григорія Івановича на дисертацію Петрук Любов Геннадіївни «Діагностика і лікування сенсоневральних слухових та вестибулярних порушень у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Яшана Олександра Івановича на дисертацію Петрук Любов Геннадіївни «Діагностика і лікування сенсоневральних слухових та вестибулярних порушень у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Дєєвої Юлії Валеріївни на дисертацію Петрук Любов Геннадіївни «Діагностика і лікування сенсоневральних слухових та вестибулярних порушень у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій»
Дисертація
Петрук Любов Геннадіївни на тему «Діагностика і лікування сенсоневральних слухових та вестибулярних порушень у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Гринь Наталії Вікторівни на тему: «Клініко-лабораторна оцінка ефективності комплексного лікування хворих на рак гортаноглотки із застосуванням аргінінвмісних препаратів та метода ентеросорбції».

Робота виконана в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Лукач Ервін Венцелович

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Гарюк Григорій Іванович
доктор медичних наук, професор Абизов Рустем Адильович

Додатковий Офіційний опонент:
доктор медичних наук, професор Тишко Федір ОлексійовичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Гринь Наталії Вікторівни на тему «Клініко-лабораторна оцінка ефективності комплексного лікування хворих на рак гортаноглотки із застосуванням аргінінвмісних препаратів та метода ентеросорбції» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Гарюка Григорія Івановича на дисертацію Гринь Наталії Вікторівни «Клініко-лабораторна оцінка ефективності комплексного лікування хворих на рак гортаноглотки із застосуванням аргінінвмісних препаратів та метода ентеросорбції»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Абизова Рустема Адильовича на дисертацію Гринь Наталії Вікторівни «Клініко-лабораторна оцінка ефективності комплексного лікування хворих на рак гортаноглотки із застосуванням аргінінвмісних препаратів та метода ентеросорбції»
ВІДЗИВ
додаткового офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Тишка Федора Олексійовича на дисертацію Гринь Наталії Вікторівни «Клініко-лабораторна оцінка ефективності комплексного лікування хворих на рак гортаноглотки із застосуванням аргінінвмісних препаратів та метода ентеросорбції»
Дисертація
Гринь Наталії Вікторівни на тему «Клініко-лабораторна оцінка ефективності комплексного лікування хворих на рак гортаноглотки із застосуванням аргінінвмісних препаратів та метода ентеросорбції» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"