ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


27 квітня 2021 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист докторської дисертації Косаківської Ілони Анатоліївни на тему: «Хірургічне лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання лімфоглоткового кільця, з використанням електрозварювальної технології (експериментально-клінічне дослідження)».

Робота виконана в Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Шкорботун Володимир Олексійович

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Кіщук Василь Васильович
доктор медичних наук, професор Яшан Олександр Іванович
доктор медичних наук, Писанко Віктор МиколайовичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Косаківської Ілони Анатоліївни на тему «Хірургічне лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання лімфоглоткового кільця, з використанням електрозварювальної технології (експериментально-клінічне дослідження)» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Кіщука Василя Васильовича на дисертацію Косаківської Ілони Анатоліївни «Хірургічне лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання лімфоглоткового кільця, з використанням електрозварювальної технології (експериментально-клінічне дослідження)»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Яшана Олександра Івановича на дисертацію Косаківської Ілони Анатоліївни «Хірургічне лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання лімфоглоткового кільця, з використанням електрозварювальної технології (експериментально-клінічне дослідження)»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук Писанка Віктора Миколайовича на дисертацію Косаківської Ілони Анатоліївни «Хірургічне лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання лімфоглоткового кільця, з використанням електрозварювальної технології (експериментально-клінічне дослідження)»
Дисертація
Косаківської Ілони Анатоліївни на тему «Хірургічне лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання лімфоглоткового кільця, з використанням електрозварювальної технології (експериментально-клінічне дослідження)» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Мінаєва Олексія Олександровича на тему: «Підвищення ефективності ендоназального хірургічного лікування хворих з непрохідністю сльозовідвідних шляхів при хронічному гнійному дакріоциститі».

Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, академік НАМН України Заболотний Дмитро Ілліч

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович
доктор медичних наук, професор Дєєва Юлія Валеріївна

Додатковий офіційний опонент:
доктор медичних наук, професор Кіщук Василь ВасильовичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Мінаєва Олексія Олександровича на тему «Підвищення ефективності ендоназального хірургічного лікування хворих з непрохідністю сльозовідвідних шляхів при хронічному гнійному дакріоциститі» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Безшапочного Сергія Борисовича на дисертацію Мінаєва Олексія Олександровича «Підвищення ефективності ендоназального хірургічного лікування хворих з непрохідністю сльозовідвідних шляхів при хронічному гнійному дакріоциститі»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Дєєвої Юлії Валеріївни на дисертацію Мінаєва Олексія Олександровича «Підвищення ефективності ендоназального хірургічного лікування хворих з непрохідністю сльозовідвідних шляхів при хронічному гнійному дакріоциститі»
ВІДЗИВ
додаткового офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Кіщука Василя Васильовича на дисертацію Мінаєва Олексія Олександровича «Підвищення ефективності ендоназального хірургічного лікування хворих з непрохідністю сльозовідвідних шляхів при хронічному гнійному дакріоциститі»
Дисертація
Мінаєва Олексія Олександровича на тему «Підвищення ефективності ендоназального хірургічного лікування хворих з непрохідністю сльозовідвідних шляхів при хронічному гнійному дакріоциститі» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"