ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


20 грудня 2021 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист кандидатської дисертації Андрєєва Олександра Вікторовича на тему: «Гіпертрофія язикового мигдалика і можливість її корекції фізичним чинником».

Робота виконана в Одеському національному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович;

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Кіщук Василь Васильович
доктор медичних наук, професор Попович Василь ІвановичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Андрєєва Олександра Вікторовича на тему «Гіпертрофія язикового мигдалика і можливість її корекції фізичним чинником» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Кіщука Василя Васильовича на дисертацію Андрєєва Олександра Вікторовича «Гіпертрофія язикового мигдалика і можливість її корекції фізичним чинником»
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Поповича Василя Івановича на дисертацію Андрєєва Олександра Вікторовича «Гіпертрофія язикового мигдалика і можливість її корекції фізичним чинником»
Дисертація
Андрєєва Олександра Вікторовича на тему «Гіпертрофія язикового мигдалика і можливість її корекції фізичним чинником» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"