ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

 

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради з присудження наукового ступеня доктора наук


7 квітня 2023 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист докторської дисертації Шкорботуна Ярослава Володимировича на тему: «Клініко-морфологічне обґрунтування малоінвазивних періостзберігаючих хірургічних технологій в лікуванні пацієнтів з патологією верхньощелепного синуса».

Робота виконана в Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор, академік НАМН України Заболотний Дмитро Ілліч;

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Кіщук Василь Васильович
доктор медичних наук, професор Дєєва Юлія Валеріївна
доктор медичних наук, професор Ковтуненко Олександр ВасильовичМАТЕРІАЛИ

Дисертація
Реферат
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Кіщука Василя Васильовича
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Дєєвої Юлії Валеріївни
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Ковтуненка Олександра Васильовича
Облікова картка дисертації

 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"