ДУ Інститут отоларингології

ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України” – Державна установа “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України

Щиро вітаємо Вас на офіційному сайті
Державної установи "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України"
Frame
18 докторів наук
Frame
9 професорів
Frame
53 кандидатів медичних наук
Frame
700+ професіоналів
Layer_3
20+ років досвіду

Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» організований Наказом Міністерства охорони здоров’я УРСР за № 420 від 5 липня 1960 р. на виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 7 червня 1960 р. з метою розробки наукових проблем по запобіганню та зниженню захворюваності населення на хвороби вуха, горла та носа, надання практичної допомоги оториноларингологічним закладам і підготовки кадрів кваліфікованих лікарів-оториноларингологів.

         Основними напрямками діяльності Інституту є: проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних проблем оториноларингології з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей в області удосконалення методів діагностики та лікування захворювань та пошкоджень верхніх дихальних шляхів; злоякісних новоутворень ЛОР-органів, їх рецидивів та метастазів; вивчення етіології та патогенезу глухоти, приглухуватості та вестибулярних порушень, удосконалення методів їх профілактики, діагностики, лікування та реабілітації.

Створення наукового продукту за результатами наукових досліджень (монографії, підручники, довідники, посібники, тощо) та розробка методичних документів з впровадження науково-дослідних розробок в практичну діяльність як установ НАМН, так і закладів охорони здоров’я іншого підпорядкування. Науково-методичне керівництво оториноларингологічною службою.

Проведення наукової  експертизи.

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.

Д.І.ЗАБОЛОТНИЙ

Директор Інституту
доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, Віце-президент Національної академії медичних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 

Підрозділи інституту
Консультативне поліклінічне відділення
Дитяче консультативне поліклінічне відділення

    Ваше ім'я

    Ваш телефон