ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Про академічну доброчесність


Положення про академічну доброчесність в Державнiй установі «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»

Наказ створити Комiсiю академічної доброчесності Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»

Наказ затвердити Положення про академічну доброчесність в Державнiй установі «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»Склад Комiсiї академічної доброчесності Інституту

Самбур М.Б. Голова Комісії академічної доброчесності
заступник директора з наукової роботи
Bopoшилова Н.В. секретар  Комісії академічної доброчесності
старший науковий співробітник лабораторїі біохімії
Бслякова І.А. пров. наук. співроб. лабораторії клінічної аудіології та вестибулологіі
в.о. зав. відділення кохлеарної імплантації (діагностика)
Бобров А.Л. старший науковий співробітник відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
Діхтярук В.Я. старший науковий співробітник відділу онкопатології ЛОР-органів
Кізім Я.В. Голова Ради молодих вчених
Козак М.С. зав. лабораторіі голосу та слуху
Лазнюк С.В керівник юридичної служби
Майська К.П. зав. науковою бібліотекою
Мельников О.Ф зав. лабораторіі патофізіологіі та імунології (з групою патоморфології)
Риэьська О.Г. старший науковий співробітник відділу запальних захворювань ЛОР-органів
Руденька К.Л. в.о. зав. відділу ЛОР-патології дитячого віку
Холоденко Т.Ю. вчений секретар
Цвірінько 1.P. науковий співробітник відділу ринології та алергології з групою рентгенології
Чайка С.П. старший науковий співробітник лабораторїі біофізики 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"