ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Комітет з біоетики та деонтології


Положення про Комітет з біоетики та деонтології в Державнiй установі «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»

Наказ створити Комітет з біоетики та деонтологіїі в Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»

Наказ призначити секрктарем Комітету з біоетики та деонтологіїі в Державнiй установі «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»Склад Комітету з біоетики та деонтології Інституту

Самбур М.Б.  Голова комітету
заступник директора з наукової роботи
Карась А.Ф. Заступник Голови
зав. лабораторісю біофізики
Гайдук В.Д. Заступник Голови
заступник головного лікаря
Савчук Л.А. Вчений секретар
зав. відділення слухопротезування з групою кохлеарноі’ імплантаціі
Долінська Секретар комітету
зав.відділом метрології та стандартизацї
Луценко В.І зав. лабораторісю клінічної аудіології та вестибулології
Бслякова 1.A. пров. наук. співроб. лабораторії клініиної аудіології та вестибулології
Мінін Ю.В. пров. наук. співроб. відділу запальних захворювань ЛОР-органів
Драгомирик Ю.В. зав. консультативним поліклінічним відділенням
Об'сдкова Г.М. головний інженер
Казанова В.Ф. головний лікар пвліклініки №4 Шевченківського р-ну м. Кисва 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"