ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Організація освітнього процесу


 

Положення про порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти
в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф.О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Положення про гаранта освітньо-наукової програми
Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Положення про організацію освітнього процесу
Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Положення про оцінювання результатів навчання в процесі реалізації освітньо-наукової програми у процесі підготовки майбутніх докторів філософії
в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф.О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Положення про порядок ліквідаціі академічної заборгованості здобувачами ступеня доктора філософіі
Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософіі та доктора наук
в Державній установі «lнститут отоларингологіі ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу закладу вищої освіти –
Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії
в Державній установі «lнститут отоларингологіі ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Положепня про проведення семестрового контролю та атестації acпipaнтив
в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф.О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Положення про систему забезпечення якості освіти
в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф.О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Положепня про визнання результатів неформальної освіти в процесі реалізації освітньо-наукової програми підготовки майбутніх докторів філософії
в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф.О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Положення про діяльність випускових відділів
Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Положення про розробку, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та оновлення освітніх програм
в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф.О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Порядок попередньої експертизн дисертацій в
в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф.О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»


Порядок оформлення та видачі академічних довідок здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
в Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф.О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"