ДУ Інститут отоларингології

ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України” – Державна установа “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України

Консультативне поліклінічне відділення

Відділення очолює лікар вищої кваліфікації Юрій Валерійович Драгомирик.

 

Ю. В. Драгомирик

уцу

уццуцу
Наша команда

За роки існування у консультативно-поліклінічному відділенні було прийнято більше 1,5 млн хворих, з них первинних близько 700 тисяч. Планова потужність відділення 245 звернень на день.

Робота в консультативно-поліклінічному відділенні Інституту ведеться згідно плану за 5-денним графіком (прийом з 9-ї годин до 15 год. 30 хв.). В суботу консультативний прийом проводить черговий лікар згідно затвердженого графіку.

Для звернення на консультацію потрібні: направлення від лікарів-спеціалістів лікувально-профілактичних закладів дільничного, районного та обласного рівня, НАМН, МОЗ України із зазначенням мети консультації (госпіталізації) та виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф. 027/о) з відображенням діагнозу (попереднього діагнозу), результатів проведеного лікування та обстеження.

Пацієнт може звернутись до Інституту без направлення лікаря самостійно за умови необхідності в наданні екстреної медичної допомоги: травми ЛОР-органів, гострий біль в області вуха, горла і носу, кровотечі з ЛОР-органів. Запис на прийом до лікаря проводиться в день звернення, обстеження проводиться за 1-2 дні.

В поліклініці надається вузькоспеціалізована консультативна допомога хворим з захворюваннями ЛОР-органів. Прийом ведуть штатні лікарі поліклініки, при необхідності хворі консультуються провідними науковими фахівцями Інституту згідно графіку затвердженого директором. Кожному хворому видається консультативний висновок, де вказується діагноз, результати обстежень, проведених в Інституті і подальші лікувально-діагностичні рекомендації. Хворі, які потребують стаціонарного лікування госпіталізуються як в порядку невідкладної допомоги, так і в плановому порядку після спільного з консультантами огляду.

Згідно переліку обстежень, що є обов’язковими для всіх категорій хворих, які госпіталізуються до Інституту, потрібно мати:
• Загальний аналіз крові та сечі (7-денний термін);
• Серологічне дослідження крові на сифіліс;
• Флюорографія органів грудної клітки або рентгенографія ОГК (пряма проекція);
• Аналіз калу на яйця глистів, зіскрібок на ентеробіоз дітям до 18 років;
• Електрокардіографія (для осіб старше 18 років);
• Аналіз крові на Hbs-ag, анти-HCV (для планового оперативного лікування);
• Аналіз крові на ВІЛ-інфекцію (у разі позитивного результату аналізу крові на Hbs-ag, анти-HCV у пацієнтів направлених для планового оперативного лікування);
• Тромбоцити крові, час кровотечі, час згортання крові;
• Група крові, резус-фактор;
• Біохімічний аналіз крові;
• Висновок терапевта, огляд гінеколога (для жінок) , уролога (для чоловіків).

В кожному лікарському кабінеті є все необхідне сучасне обладнання: ЛОР-комбайн MEDICENTER Compact plus з кріслом пацієнта (у фоніатра з мікроскопом SOM 22) та набором ендоскопів.

При поліклініці функціонує кабінет фізичних методів лікування ЛОР-органів. Кабінет оснащений сучасним обладнанням : магніто-лазерний апарат, лазерний гелій-неоновий апарат, два ультразвукових апарати (ЛОРА-ДОН, кріотон ЛОР 2М ультразвуковий), апарат “Элита-4К” для проведення електро-акупунктури і електроанальгезії, набір кріозондів для проведення кріодеструкції, ультразвуковий апарат “Тонзиллор”.

В кабінеті проводяться амбулаторні операції II-III категорій складності:
• Ультразвукова дезінтеграція нижніх і середніх носових раковин;
• Розтин синехій порожнини носа ультразвуковим скальпелем;
• Видалення пухлин ЛОР-органів УЗ скальпелем з наступною кріодеструкцією залишків пухлини;
• УЗ-кріотонзилотомія;
• Кріовпливи на гіпертрофовану лімфоїдну частину глотки, на нижні носові раковини;
• Кріодеструкція новоутворень ЛОР-органів, кровоточивих судин порожнини носа;
• Лазерне біостимулювання слизових оболонок при запальних, субатрофічних процесах;
• Магніто-лазеротерапія гострих, хронічних запальних захворювань ЛОР-органів.

Лікар-фоніатр для діагностики широко використовує сучасні методи обстеження: – мікроларингоскопію; стробоскопію; томографію (комп’ютерна, рентген та магніто-резонансна) гортані; – волоконну назофаринголарингоскопію. Він виконує біопсію і видалення доброякісних новоутворень гортані, проводить хірургічне лікування захворювань, що супроводжуються розладами голосу. Хворі з функціональними та післяопераційними розладами голосу проходять голосову реабілітацію у спеціалістів-фонопедів.

З 2004 р. приступив до роботи кабінет ультразвукової діагностики. Кабінет обладнаний апаратом ультразвукової доплерографії “Siеmens”, який укомплектований насадками для локації різних ділянок тіла, судин, що там проходять. УЗ діагностика дозволяє уточнювати розміри, ступінь поширення та співвідношення з іншими органами новоутворень шиї, обличчя, голови.

Лікарями-отоларингологами амбулаторно при необхідності виконуються діагностичні оперативні втручання II і III категорій складності:
• тимпанопункція;
• пункція верхньощелепних пазух;
• видалення доброякісних новоутворень ЛОР-органів;
• біопсія новоутворень;
• катетеризація слухових труб;
• не хірургічне закриття дефектів барабанних перетинок.

З метою діагностики отоларингологами широко використовуються сучасні діагностичні методи:
• суб’єктивна та об’єктивна аудіометрія;
• тимпанометрія;
• реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів;
• рентгенодіагностика, комп’ютерна томографія, МРТ;
• імунологічні, бактеріологічні, ультразвукові дослідження;
• ендоскопія порожнини носу.

В своїй діяльності лікарі поліклініки активно співпрацюють із науковими відділами і лабораторіями Інституту.

В поліклініці прийом ведуть висококваліфіковані лікарі-отоларингологи. Шість лікарів-отоларингологів мають вищу кваліфікаційну категорію, двоє з них мають ступінь кандидата медичних наук. Крім того в поліклініці працюють: отоларинголог-фоніатр; терапевти, фонопеди з вищою педагогічною освітою.

    Ваше ім'я

    Ваш телефон