ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради


23 березня 2018 року 10.00 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”

1. Прилюдний захист докторської дисертації Кошель Іванною Василівною на тему: „Поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину: механізми формування, діагностика та лікування”.

Робота виконана в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України.

Науковий консультант: доктор медичних наук Заболотна Діана Дмитрівна

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович
доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович
доктор медичних наук, професор Васильєв Валерій Михайлович

Додатковий офіційний опонент:
доктор медичних наук, професор Косаковський Анатолій Лук’яновичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Кошель Іванни Василівни на тему „Поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину: механізми формування, діагностика та лікування” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Безшапочного Сергія Борисовича на дисертацію Кошель Іванни Василівни „Поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину: механізми формування, діагностика та лікування”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Пухліка Сергія Михайловича на дисертацію Кошель Іванни Василівни „Поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину: механізми формування, діагностика та лікування”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Васильєва Валерія Михайловича на дисертацію Кошель Іванни Василівни „Поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину: механізми формування, діагностика та лікування”
ВІДЗИВ
додаткового офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Косаковського Анатолія Лук’яновича на дисертацію Кошель Іванни Василівни „Поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину: механізми формування, діагностика та лікування”
Дисертація
Кошель Іванни Василівни на тему „Поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину: механізми формування, діагностика та лікування” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наукПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”


2. Прилюдний захист кандидатської дисертації Васильєвим Олександром Валерійовичем на тему: „Оптимізація лікувальної тактики при сенсоневральній приглухуватості судинного ґенезу шляхом вивчення її розвитку в експерименті”.

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Науменко Олександр Миколайович

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Шидловська Тетяна Анатоліївна
доктор медичних наук, професор Яшан Олександр ІвановичМАТЕРІАЛИ

Автореферат
дисертації Васильєва Олександра Валерійовича на тему „Оптимізація лікувальної тактики при сенсоневральній приглухуватості судинного ґенезу шляхом вивчення її розвитку в експерименті” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Шидловської Тетяни Анатоліївни на дисертацію Васильєва Олександра Валерійовича „Оптимізація лікувальної тактики при сенсоневральній приглухуватості судинного ґенезу шляхом вивчення її розвитку в експерименті”
ВІДЗИВ
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Яшана Олександра Івановича на дисертацію Васильєва Олександра Валерійовича „Оптимізація лікувальної тактики при сенсоневральній приглухуватості судинного ґенезу шляхом вивчення її розвитку в експерименті”
Дисертація
Васильєва Олександра Валерійовича на тему „Оптимізація лікувальної тактики при сенсоневральній приглухуватості судинного ґенезу шляхом вивчення її розвитку в експерименті” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"